ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 28oC (82.4oF) 47%
E (0900)
3b (9kt)
19/06/2019 08:50 27oC (80.6oF) 50%
E (0900)
3b (9kt)
19/06/2019 08:20 28oC (82.4oF) 44%
E (0800)
3b (8kt)
19/06/2019 07:50 28oC (82.4oF) 44%
E (0800)
3b (8kt)
19/06/2019 07:20 28oC (82.4oF) 44%
NE (0500)
2b (4kt)
19/06/2019 06:50 27oC (80.6oF) 44%
NW (3200)
1b (2kt)
19/06/2019 06:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2600)
2b (4kt)
19/06/2019 05:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
2b (6kt)
19/06/2019 05:20 24oC (75.2oF) 56%
W (2600)
2b (4kt)
19/06/2019 04:50 24oC (75.2oF) 60%
W (2600)
2b (4kt)
19/06/2019 04:20 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/06/2019 03:50 22oC (71.6oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)
19/06/2019 03:20 21oC (69.8oF) 68%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/06/2019 02:50 21oC (69.8oF) 68%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/06/2019 01:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours