ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 20:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
24/05/2020 19:50 18oC (64.4oF) 77% CALM
24/05/2020 18:50 19oC (66.2oF) 72%
NNW (3400)
2b (4kt)
24/05/2020 17:50 20oC (68.0oF) 63%
N (3600)
2b (4kt)
24/05/2020 17:20 21oC (69.8oF) 59%
N (3600)
2b (4kt)
24/05/2020 16:50 22oC (71.6oF) 56%
E (0900)
2b (4kt)
24/05/2020 16:20 22oC (71.6oF) 52%
E (1000)
2b (5kt)
24/05/2020 15:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0900)
3b (7kt)
24/05/2020 15:20 23oC (73.4oF) 52%
E (0800)
3b (8kt)
24/05/2020 14:50 24oC (75.2oF) 49%
E (0900)
3b (8kt)
24/05/2020 14:20 24oC (75.2oF) 40%
E (0800)
3b (9kt)
24/05/2020 13:50 24oC (75.2oF) 40%
E (0800)
3b (9kt)
24/05/2020 13:20 24oC (75.2oF) 43%
E (1000)
3b (10kt)
24/05/2020 12:50 24oC (75.2oF) 43%
E (0800)
3b (10kt)
24/05/2020 12:20 24oC (75.2oF) 40%
E (0800)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours