ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:50 34oC (93.2oF) 25%
ESE (1200)
3b (10kt)
24/08/2019 11:20 33oC (91.4oF) 29%
ESE (1200)
3b (8kt)
24/08/2019 10:50 34oC (93.2oF) 27%
ESE (1200)
2b (6kt)
24/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 31%
E (1000)
3b (8kt)
24/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 31%
E (1000)
3b (8kt)
24/08/2019 09:20 32oC (89.6oF) 32%
ESE (1100)
4b (11kt)
24/08/2019 08:50 33oC (91.4oF) 31%
E (0900)
2b (6kt)
24/08/2019 08:20 33oC (91.4oF) 27% VARIABLE 1b (3kt)
24/08/2019 07:50 32oC (89.6oF) 32%
NNW (3300)
2b (6kt)
24/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 37%
NNW (3300)
3b (7kt)
24/08/2019 06:50 30oC (86.0oF) 39%
W (2800)
3b (10kt)
24/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 39%
W (2600)
3b (10kt)
24/08/2019 05:50 27oC (80.6oF) 41%
W (2700)
2b (4kt)
24/08/2019 05:20 26oC (78.8oF) 41%
W (2700)
1b (3kt)
24/08/2019 04:50 23oC (73.4oF) 52%
W (2700)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours