ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
05/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 73%
SSE (1600)
3b (8kt)
05/08/2020 18:50 26oC (78.8oF) 60%
SE (1300)
3b (8kt)
05/08/2020 17:50 26oC (78.8oF) 64%
ESE (1200)
3b (10kt)
05/08/2020 17:20 27oC (80.6oF) 64%
ESE (1100)
4b (11kt)
05/08/2020 16:50 27oC (80.6oF) 64%
ESE (1100)
4b (11kt)
05/08/2020 16:20 28oC (82.4oF) 61%
E (1000)
4b (12kt)
05/08/2020 15:50 28oC (82.4oF) 61%
E (1000)
4b (12kt)
05/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 57%
E (1000)
4b (12kt)
05/08/2020 14:50 30oC (86.0oF) 54%
E (1000)
4b (12kt)
05/08/2020 14:20 30oC (86.0oF) 51%
E (0900)
4b (15kt)
05/08/2020 13:50 30oC (86.0oF) 51%
E (0900)
4b (15kt)
05/08/2020 13:20 30oC (86.0oF) 51%
E (0900)
4b (14kt)
05/08/2020 12:50 30oC (86.0oF) 51%
E (0900)
4b (14kt)
05/08/2020 12:20 30oC (86.0oF) 51%
E (0900)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours