ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 64%
E (0900)
3b (7kt)
16/10/2019 09:20 23oC (73.4oF) 60%
ENE (0700)
2b (6kt)
16/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 60%
ENE (0700)
2b (4kt)
16/10/2019 08:20 22oC (71.6oF) 64%
NE (0400)
3b (8kt)
16/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 56%
N (3500)
2b (4kt)
16/10/2019 07:20 21oC (69.8oF) 63%
NW (3200)
2b (6kt)
16/10/2019 06:50 20oC (68.0oF) 67%
WNW (2900)
2b (6kt)
16/10/2019 06:20 17oC (62.6oF) 82%
W (2600)
2b (4kt)
16/10/2019 05:50 15oC (59.0oF) 82%
W (2600)
2b (5kt)
16/10/2019 05:20 13oC (55.4oF) 87%
WNW (2900)
2b (4kt)
16/10/2019 04:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2800)
2b (5kt)
16/10/2019 04:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
16/10/2019 03:50 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
2b (4kt)
16/10/2019 03:20 13oC (55.4oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)
16/10/2019 02:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours