ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 22:50 17oC (62.6oF) 72%
E (0800)
2b (4kt)
24/05/2020 21:50 18oC (64.4oF) 77%
ENE (0700)
3b (8kt)
24/05/2020 20:50 19oC (66.2oF) 67%
E (0800)
3b (8kt)
24/05/2020 19:50 19oC (66.2oF) 67%
E (0800)
3b (9kt)
24/05/2020 18:50 19oC (66.2oF) 67%
ENE (0700)
3b (10kt)
24/05/2020 17:50 20oC (68.0oF) 59%
E (0900)
3b (7kt)
24/05/2020 17:20 21oC (69.8oF) 55%
E (0900)
3b (8kt)
24/05/2020 16:50 22oC (71.6oF) 52%
E (0800)
2b (5kt)
24/05/2020 16:20 24oC (75.2oF) 46%
E (0800)
3b (8kt)
24/05/2020 15:50 26oC (78.8oF) 41%
E (0900)
3b (8kt)
24/05/2020 15:20 26oC (78.8oF) 41%
E (0800)
3b (9kt)
24/05/2020 14:50 27oC (80.6oF) 38%
E (0900)
3b (10kt)
24/05/2020 14:20 28oC (82.4oF) 36%
E (0800)
3b (9kt)
24/05/2020 13:50 28oC (82.4oF) 38%
E (0800)
3b (8kt)
24/05/2020 13:20 28oC (82.4oF) 36%
E (0800)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours