ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:50 30oC (86.0oF) 39%
E (0800)
2b (4kt)
19/06/2019 09:20 30oC (86.0oF) 39%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/06/2019 08:50 30oC (86.0oF) 39% CALM
19/06/2019 08:20 29oC (84.2oF) 41% CALM
19/06/2019 07:50 28oC (82.4oF) 47% CALM
19/06/2019 07:20 27oC (80.6oF) 47% CALM
19/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 53% CALM
19/06/2019 06:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
19/06/2019 05:50 24oC (75.2oF) 64% CALM
19/06/2019 05:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
19/06/2019 04:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
19/06/2019 04:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
19/06/2019 03:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
19/06/2019 03:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
19/06/2019 02:50 18oC (64.4oF) 87%
SE (1400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours