ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 12:20 34oC (93.2oF) 29%
E (0900)
2b (6kt)
24/08/2019 11:50 34oC (93.2oF) 29%
E (1000)
3b (9kt)
24/08/2019 11:20 34oC (93.2oF) 31%
E (1000)
3b (8kt)
24/08/2019 10:50 34oC (93.2oF) 29%
E (0900)
3b (9kt)
24/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
3b (9kt)
24/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 33%
E (0800)
3b (8kt)
24/08/2019 09:20 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
3b (10kt)
24/08/2019 08:50 33oC (91.4oF) 35%
E (0800)
4b (11kt)
24/08/2019 08:20 32oC (89.6oF) 37% CALM
24/08/2019 07:50 31oC (87.8oF) 39% CALM
24/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 37% CALM
24/08/2019 06:50 30oC (86.0oF) 42% CALM
24/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 41% CALM
24/08/2019 05:50 26oC (78.8oF) 50% CALM
24/08/2019 05:20 25oC (77.0oF) 49% CALM

Station Observations for the last 24 hours