ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 22:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2400)
3b (9kt)
24/05/2020 22:20 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2400)
3b (8kt)
24/05/2020 21:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
3b (7kt)
24/05/2020 21:20 19oC (66.2oF) 63%
SW (2200)
3b (8kt)
24/05/2020 20:50 19oC (66.2oF) 63%
WSW (2400)
3b (8kt)
24/05/2020 20:20 20oC (68.0oF) 59%
SW (2300)
3b (9kt)
24/05/2020 19:50 20oC (68.0oF) 63%
WSW (2500)
3b (8kt)
24/05/2020 19:20 20oC (68.0oF) 67%
W (2700)
4b (11kt)
24/05/2020 18:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
3b (10kt)
24/05/2020 18:20 21oC (69.8oF) 63%
WSW (2500)
3b (7kt)
24/05/2020 17:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b (10kt)
24/05/2020 17:20 22oC (71.6oF) 52%
W (2800)
3b (10kt)
24/05/2020 16:50 22oC (71.6oF) 52%
W (2600)
4b (13kt)
24/05/2020 16:20 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2500)
4b (15kt)
24/05/2020 15:50 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours