ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:50 32oC (89.6oF) 61%
W (2600)
4b (11kt)
24/08/2019 11:20 32oC (89.6oF) 61%
WSW (2500)
4b (11kt)
24/08/2019 10:50 32oC (89.6oF) 48%
W (2600)
4b (11kt)
24/08/2019 10:20 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2500)
4b (11kt)
24/08/2019 09:50 32oC (89.6oF) 45%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/08/2019 09:20 32oC (89.6oF) 48%
SSW (2000)
3b (10kt)
24/08/2019 08:50 32oC (89.6oF) 48%
W (2600)
3b (9kt)
24/08/2019 08:20 31oC (87.8oF) 51%
WSW (2500)
3b (9kt)
24/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 51%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/08/2019 07:20 30oC (86.0oF) 57%
WSW (2500)
3b (8kt)
24/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 61%
W (2600)
3b (7kt)
24/08/2019 06:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/08/2019 05:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/08/2019 05:20 27oC (80.6oF) 73%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/08/2019 04:50 27oC (80.6oF) 78%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours