ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
19/06/2019 08:50 28oC (82.4oF) 61%
W (2600)
3b (10kt)
19/06/2019 08:20 28oC (82.4oF) 61%
W (2600)
3b (7kt)
19/06/2019 07:50 28oC (82.4oF) 61%
SSW (2000)
3b (10kt)
19/06/2019 07:20 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2500)
4b (11kt)
19/06/2019 06:50 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2400)
3b (10kt)
19/06/2019 06:20 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2500)
3b (7kt)
19/06/2019 05:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2500)
4b (12kt)
19/06/2019 05:20 25oC (77.0oF) 78%
W (2700)
3b (8kt)
19/06/2019 04:50 25oC (77.0oF) 83%
WSW (2400)
3b (7kt)
19/06/2019 04:20 24oC (75.2oF) 83%
WSW (2400)
3b (7kt)
19/06/2019 03:50 24oC (75.2oF) 83%
SW (2300)
3b (7kt)
19/06/2019 03:20 24oC (75.2oF) 77%
SW (2200)
2b (6kt)
19/06/2019 02:50 24oC (75.2oF) 77%
SW (2200)
2b (6kt)
19/06/2019 02:20 24oC (75.2oF) 77%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours