ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/08/2020 22:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
4b (11kt)
05/08/2020 21:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
4b (11kt)
05/08/2020 21:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (10kt)
05/08/2020 20:50 27oC (80.6oF) 64%
SW (2300)
4b (12kt)
05/08/2020 20:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
3b (10kt)
05/08/2020 19:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
4b (11kt)
05/08/2020 19:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (10kt)
05/08/2020 18:50 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2400)
4b (13kt)
05/08/2020 18:20 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2400)
4b (15kt)
05/08/2020 17:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
4b (15kt)
05/08/2020 17:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
5b (18kt)
05/08/2020 16:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
5b (18kt)
05/08/2020 16:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
5b (18kt)
05/08/2020 15:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (18kt)
05/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours