ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 26oC (78.8oF) 73% /// ///
16/10/2019 09:20 25oC (77.0oF) 83% /// ///
16/10/2019 08:20 25oC (77.0oF) 68% /// ///
16/10/2019 07:50 25oC (77.0oF) 73% /// ///
16/10/2019 07:20 24oC (75.2oF) 77% /// ///
16/10/2019 06:50 24oC (75.2oF) 73% /// ///
16/10/2019 06:20 24oC (75.2oF) 73% /// ///
16/10/2019 05:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
16/10/2019 05:20 21oC (69.8oF) 93% /// ///
16/10/2019 04:50 22oC (71.6oF) 88% /// ///
16/10/2019 04:20 22oC (71.6oF) 88% /// ///
16/10/2019 03:50 22oC (71.6oF) 82% /// ///
16/10/2019 03:20 21oC (69.8oF) 77% /// ///
16/10/2019 02:50 21oC (69.8oF) 77% /// ///
16/10/2019 02:20 20oC (68.0oF) 77% /// ///

Station Observations for the last 24 hours