ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:20 35oC (95.0oF) 29%
ENE (0700)
3b (10kt)
24/08/2019 10:50 35oC (95.0oF) 29%
NE (0500)
3b (9kt)
24/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 35%
NE (0500)
3b (9kt)
24/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 35%
NE (0500)
4b (12kt)
24/08/2019 09:20 33oC (91.4oF) 35%
ENE (0600)
4b (12kt)
24/08/2019 08:50 33oC (91.4oF) 35%
ENE (0600)
4b (11kt)
24/08/2019 08:20 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0600)
4b (14kt)
24/08/2019 07:50 31oC (87.8oF) 37%
ENE (0700)
4b (15kt)
24/08/2019 07:20 29oC (84.2oF) 54%
ENE (0700)
4b (14kt)
24/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 54%
ENE (0600)
3b (10kt)
24/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 57%
ENE (0700)
2b (5kt)
24/08/2019 05:50 28oC (82.4oF) 57% CALM
24/08/2019 05:20 25oC (77.0oF) 60% CALM
24/08/2019 04:50 25oC (77.0oF) 60% CALM
24/08/2019 04:20 25oC (77.0oF) 60%
ENE (0700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours