ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/08/2020 20:20 24oC (75.2oF) 83%
ESE (1100)
2b (5kt)
05/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 83% CALM
05/08/2020 19:20 24oC (75.2oF) 83%
SW (2300)
2b (4kt)
05/08/2020 18:50 24oC (75.2oF) 83%
WSW (2400)
2b (4kt)
05/08/2020 18:20 26oC (78.8oF) 73%
W (2600)
1b (3kt)
05/08/2020 17:50 26oC (78.8oF) 73% CALM
05/08/2020 17:20 27oC (80.6oF) 69% CALM
05/08/2020 16:50 28oC (82.4oF) 65% CALM
05/08/2020 16:20 28oC (82.4oF) 65% CALM
05/08/2020 15:50 29oC (84.2oF) 61%
WSW (2500)
1b (3kt)
05/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 61%
SW (2300)
3b (7kt)
05/08/2020 14:50 29oC (84.2oF) 61%
SW (2200)
3b (7kt)
05/08/2020 14:20 29oC (84.2oF) 57%
SW (2300)
1b (2kt)
05/08/2020 13:50 29oC (84.2oF) 57%
SSW (2100)
2b (4kt)
05/08/2020 13:20 29oC (84.2oF) 57%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours