ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 28oC (82.4oF) 57%
S (1700)
3b (7kt)
19/06/2019 08:50 28oC (82.4oF) 57%
SE (1300)
2b (6kt)
19/06/2019 08:20 26oC (78.8oF) 64%
SE (1400)
3b (7kt)
19/06/2019 07:50 26oC (78.8oF) 64%
ESE (1200)
2b (6kt)
19/06/2019 07:20 26oC (78.8oF) 64%
E (0900)
2b (6kt)
19/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 64%
E (0900)
2b (5kt)
19/06/2019 06:20 25oC (77.0oF) 60%
E (0900)
2b (6kt)
19/06/2019 05:50 25oC (77.0oF) 60%
E (1000)
2b (5kt)
19/06/2019 05:20 22oC (71.6oF) 72%
E (0800)
2b (4kt)
19/06/2019 04:50 23oC (73.4oF) 68%
ENE (0600)
2b (5kt)
19/06/2019 04:20 22oC (71.6oF) 72%
NE (0400)
2b (4kt)
19/06/2019 03:50 22oC (71.6oF) 72%
E (0800)
2b (4kt)
19/06/2019 03:20 22oC (71.6oF) 72%
E (1000)
2b (4kt)
19/06/2019 02:50 22oC (71.6oF) 72%
NE (0500)
2b (4kt)
19/06/2019 02:20 22oC (71.6oF) 72% CALM

Station Observations for the last 24 hours