ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 22oC (71.6oF) 68%
SSE (1500)
2b (6kt)
16/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 68%
SE (1400)
2b (6kt)
16/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 68%
ESE (1200)
2b (4kt)
16/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 72%
E (0900)
2b (5kt)
16/10/2019 07:50 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
2b (6kt)
16/10/2019 07:20 17oC (62.6oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
16/10/2019 06:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
16/10/2019 06:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
16/10/2019 05:50 13oC (55.4oF) 87%
E (0800)
2b (4kt)
16/10/2019 05:20 11oC (51.8oF) 93%
NE (0500)
2b (4kt)
16/10/2019 04:50 11oC (51.8oF) 93%
NE (0400)
2b (5kt)
16/10/2019 04:20 11oC (51.8oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
16/10/2019 03:50 11oC (51.8oF) 93%
NE (0500)
2b (4kt)
16/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 93%
NNE (0200)
2b (5kt)
16/10/2019 02:50 12oC (53.6oF) 93%
NNE (0200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours