ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 17:50 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/05/2020 17:20 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
3b (9kt)
24/05/2020 16:50 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
3b (9kt)
24/05/2020 16:20 19oC (66.2oF) 59%
WSW (2400)
3b (10kt)
24/05/2020 15:50 19oC (66.2oF) 59%
WSW (2400)
3b (10kt)
24/05/2020 15:20 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2400)
4b (11kt)
24/05/2020 14:50 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2400)
4b (11kt)
24/05/2020 14:20 21oC (69.8oF) 48%
SW (2300)
3b (10kt)
24/05/2020 13:50 21oC (69.8oF) 48%
SW (2300)
3b (10kt)
24/05/2020 13:20 21oC (69.8oF) 48%
WSW (2400)
4b (12kt)
24/05/2020 12:50 21oC (69.8oF) 48%
WSW (2400)
4b (12kt)
24/05/2020 12:20 21oC (69.8oF) 48%
SW (2300)
3b (10kt)
24/05/2020 11:50 21oC (69.8oF) 48%
SW (2300)
3b (10kt)
24/05/2020 11:20 20oC (68.0oF) 52%
SW (2200)
3b (10kt)
24/05/2020 10:50 20oC (68.0oF) 52%
SW (2200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours