ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 29oC (84.2oF) 36%
ENE (0600)
4b (14kt)
19/06/2019 08:50 29oC (84.2oF) 36%
ENE (0600)
4b (14kt)
19/06/2019 08:20 28oC (82.4oF) 44%
NNE (0200)
3b (8kt)
19/06/2019 07:50 28oC (82.4oF) 44%
NNE (0200)
3b (8kt)
19/06/2019 07:20 26oC (78.8oF) 41%
NE (0400)
2b (5kt)
19/06/2019 06:50 26oC (78.8oF) 41%
NE (0400)
2b (5kt)
19/06/2019 06:20 25oC (77.0oF) 46%
NNE (0300)
3b (7kt)
19/06/2019 05:50 25oC (77.0oF) 46%
NNE (0300)
3b (7kt)
19/06/2019 05:20 22oC (71.6oF) 77%
NE (0500)
2b (4kt)
19/06/2019 04:50 22oC (71.6oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
19/06/2019 04:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 03:50 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 03:20 20oC (68.0oF) 82%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/06/2019 02:50 19oC (66.2oF) 82%
ENE (0700)
2b (4kt)
19/06/2019 02:20 18oC (64.4oF) 87%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours