ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:50 36oC (96.8oF) 29%
NNE (0300)
4b (14kt)
24/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 37%
NE (0400)
4b (16kt)
24/08/2019 06:50 30oC (86.0oF) 39%
NE (0400)
4b (16kt)
24/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 44%
NE (0400)
4b (16kt)
24/08/2019 05:50 29oC (84.2oF) 44%
NE (0400)
4b (15kt)
24/08/2019 05:20 26oC (78.8oF) 53%
NE (0400)
3b (10kt)
24/08/2019 04:50 24oC (75.2oF) 60%
NE (0500)
2b (6kt)
24/08/2019 04:20 22oC (71.6oF) 68%
NE (0500)
2b (4kt)
24/08/2019 03:50 21oC (69.8oF) 72%
NE (0500)
2b (4kt)
24/08/2019 03:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
24/08/2019 02:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
24/08/2019 02:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
23/08/2019 19:20 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
2b (4kt)
23/08/2019 18:50 29oC (84.2oF) 39%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/08/2019 18:20 30oC (86.0oF) 39%
ENE (0600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours