ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/11/2019 14:50 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0600)
3b (10kt)
22/11/2019 14:20 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0600)
3b (10kt)
22/11/2019 13:50 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0600)
3b (10kt)
22/11/2019 13:20 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0600)
4b (12kt)
22/11/2019 12:50 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0600)
4b (12kt)
22/11/2019 12:20 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0600)
4b (15kt)
22/11/2019 11:50 14oC (57.2oF) 81%
ENE (0600)
4b (15kt)
22/11/2019 11:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0500)
4b (16kt)
22/11/2019 10:50 14oC (57.2oF) 81%
NE (0500)
4b (16kt)
22/11/2019 10:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
4b (16kt)
22/11/2019 09:50 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
4b (16kt)
22/11/2019 09:20 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
4b (16kt)
22/11/2019 08:50 14oC (57.2oF) 81%
NE (0400)
4b (16kt)
22/11/2019 08:20 13oC (55.4oF) 87%
NE (0500)
4b (15kt)
22/11/2019 07:50 13oC (55.4oF) 87%
NE (0500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours