ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:50 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
5b (17kt)
24/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
4b (16kt)
24/08/2019 10:50 28oC (82.4oF) 69%
NNW (3300)
4b (15kt)
24/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (16kt)
24/08/2019 09:50 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (16kt)
24/08/2019 09:20 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3300)
4b (14kt)
24/08/2019 08:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3200)
4b (15kt)
24/08/2019 08:20 28oC (82.4oF) 69%
NW (3200)
4b (15kt)
24/08/2019 07:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3200)
5b (17kt)
24/08/2019 07:20 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
5b (18kt)
24/08/2019 06:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
4b (16kt)
24/08/2019 06:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3100)
4b (13kt)
24/08/2019 05:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
4b (14kt)
24/08/2019 05:20 26oC (78.8oF) 60%
SSE (1500)
1b (3kt)
24/08/2019 04:50 24oC (75.2oF) 64%
S (1700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours