ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 64%
NNW (3300)
3b (8kt)
16/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 64%
N (3500)
3b (8kt)
16/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 68%
NNW (3400)
3b (7kt)
16/10/2019 07:50 24oC (75.2oF) 64%
NW (3200)
3b (7kt)
16/10/2019 07:20 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
2b (5kt)
16/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 68%
SSE (1500)
2b (4kt)
16/10/2019 06:20 20oC (68.0oF) 82%
S (1700)
3b (9kt)
16/10/2019 05:50 19oC (66.2oF) 82%
SSE (1600)
3b (7kt)
16/10/2019 05:20 18oC (64.4oF) 82%
S (1700)
2b (5kt)
16/10/2019 04:50 17oC (62.6oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
16/10/2019 04:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1700)
2b (5kt)
16/10/2019 03:50 17oC (62.6oF) 87%
S (1700)
2b (6kt)
16/10/2019 03:20 17oC (62.6oF) 87%
S (1700)
2b (6kt)
16/10/2019 02:50 17oC (62.6oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
16/10/2019 02:20 18oC (64.4oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours