ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 21:20 17oC (62.6oF) 77%
WNW (3000)
2b (4kt)
24/05/2020 20:50 17oC (62.6oF) 77%
WNW (3000)
2b (4kt)
24/05/2020 20:20 17oC (62.6oF) 77%
WNW (3000)
2b (4kt)
24/05/2020 19:50 17oC (62.6oF) 77%
WNW (3000)
2b (4kt)
24/05/2020 19:20 18oC (64.4oF) 72% CALM
24/05/2020 18:50 18oC (64.4oF) 72% CALM
24/05/2020 18:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
24/05/2020 17:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
24/05/2020 17:20 20oC (68.0oF) 59% CALM
24/05/2020 16:50 21oC (69.8oF) 52% CALM
24/05/2020 16:20 22oC (71.6oF) 59% CALM
24/05/2020 15:50 22oC (71.6oF) 59% CALM
24/05/2020 15:20 23oC (73.4oF) 49%
NE (0500)
2b (4kt)
24/05/2020 14:50 23oC (73.4oF) 49%
E (0800)
2b (4kt)
24/05/2020 14:20 23oC (73.4oF) 49%
NE (0500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours