ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 29oC (84.2oF) 54%
WNW (2900)
3b (7kt)
19/06/2019 08:50 29oC (84.2oF) 54%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/06/2019 08:20 29oC (84.2oF) 50%
W (2600)
2b (5kt)
19/06/2019 07:50 29oC (84.2oF) 47%
W (2800)
2b (6kt)
19/06/2019 07:20 28oC (82.4oF) 57%
W (2700)
2b (5kt)
19/06/2019 06:50 27oC (80.6oF) 60%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/06/2019 06:20 27oC (80.6oF) 57%
W (2800)
2b (5kt)
19/06/2019 05:50 26oC (78.8oF) 64% CALM
19/06/2019 05:20 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/06/2019 04:50 24oC (75.2oF) 77%
WNW (3000)
2b (6kt)
19/06/2019 04:20 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/06/2019 03:50 22oC (71.6oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
19/06/2019 03:20 22oC (71.6oF) 82% CALM
19/06/2019 02:50 22oC (71.6oF) 82%
W (2700)
2b (4kt)
19/06/2019 02:20 22oC (71.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours