ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/08/2020 21:20 24oC (75.2oF) 77% CALM
05/08/2020 20:50 25oC (77.0oF) 83% CALM
05/08/2020 20:20 25oC (77.0oF) 83%
WNW (2900)
2b (4kt)
05/08/2020 19:50 25oC (77.0oF) 83%
W (2800)
2b (4kt)
05/08/2020 19:20 26oC (78.8oF) 78% CALM
05/08/2020 18:50 26oC (78.8oF) 83% CALM
05/08/2020 18:20 26oC (78.8oF) 83% CALM
05/08/2020 17:50 27oC (80.6oF) 78% CALM
05/08/2020 17:20 27oC (80.6oF) 78% CALM
05/08/2020 16:50 28oC (82.4oF) 69% CALM
05/08/2020 16:20 29oC (84.2oF) 65% CALM
05/08/2020 15:50 30oC (86.0oF) 61%
SSE (1500)
2b (5kt)
05/08/2020 15:20 30oC (86.0oF) 61%
WNW (3000)
2b (5kt)
05/08/2020 14:50 30oC (86.0oF) 57%
WNW (2900)
3b (8kt)
05/08/2020 14:20 31oC (87.8oF) 58%
WNW (2900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours