ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 68%
ENE (0600)
2b (5kt)
16/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 68%
SE (1400)
2b (4kt)
16/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
16/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 73%
SE (1300)
2b (4kt)
16/10/2019 07:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
16/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
16/10/2019 06:50 21oC (69.8oF) 82% CALM
16/10/2019 06:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
16/10/2019 05:50 19oC (66.2oF) 87% CALM
16/10/2019 05:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
16/10/2019 04:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
16/10/2019 04:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
16/10/2019 03:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
16/10/2019 03:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
16/10/2019 02:50 17oC (62.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours