ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 21oC (69.8oF) 68%
WNW (3000)
2b (4kt)
16/10/2019 09:20 20oC (68.0oF) 72%
WNW (3000)
2b (5kt)
16/10/2019 08:50 20oC (68.0oF) 72%
W (2700)
2b (5kt)
16/10/2019 08:20 20oC (68.0oF) 67%
W (2600)
2b (5kt)
16/10/2019 07:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 07:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 06:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 06:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 05:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 05:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 04:50 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 04:20 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
16/10/2019 03:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)
16/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 02:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours