ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
10/12/2019 01:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2019 00:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
10/12/2019 00:20 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 23:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 23:20 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 22:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 22:20 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 21:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 21:20 7oC (44.6oF) 100%
E (1000)
2b (4kt)
09/12/2019 20:50 7oC (44.6oF) 100%
E (1000)
2b (4kt)
09/12/2019 20:20 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 19:50 7oC (44.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 19:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 18:50 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 18:20 9oC (48.2oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours