ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:20 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/06/2019 08:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
2b (4kt)
19/06/2019 08:20 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 07:50 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 07:20 22oC (71.6oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
19/06/2019 06:50 22oC (71.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 06:20 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
2b (5kt)
19/06/2019 05:50 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
2b (6kt)
19/06/2019 05:20 23oC (73.4oF) 77%
WNW (2900)
2b (6kt)
19/06/2019 04:50 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 04:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (3000)
2b (5kt)
19/06/2019 03:50 22oC (71.6oF) 77%
W (2800)
2b (5kt)
19/06/2019 03:20 22oC (71.6oF) 77%
NW (3100)
3b (8kt)
19/06/2019 02:50 22oC (71.6oF) 77%
WNW (3000)
3b (10kt)
19/06/2019 02:20 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours