ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/08/2020 21:50 22oC (71.6oF) 77%
WNW (3000)
1b (1kt)
05/08/2020 21:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2600)
1b (2kt)
05/08/2020 20:50 24oC (75.2oF) 73% CALM
05/08/2020 20:20 24oC (75.2oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)
05/08/2020 19:50 24oC (75.2oF) 73% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 19:20 25oC (77.0oF) 68%
N (3600)
1b (3kt)
05/08/2020 18:50 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 18:20 26oC (78.8oF) 60%
ENE (0700)
2b (5kt)
05/08/2020 17:50 27oC (80.6oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
05/08/2020 17:20 27oC (80.6oF) 57%
ESE (1200)
2b (5kt)
05/08/2020 16:50 28oC (82.4oF) 53%
ENE (0600)
2b (5kt)
05/08/2020 16:20 29oC (84.2oF) 50%
NE (0500)
2b (4kt)
05/08/2020 15:50 29oC (84.2oF) 50%
NNE (0300)
2b (5kt)
05/08/2020 15:20 29oC (84.2oF) 47%
NE (0400)
3b (7kt)
05/08/2020 14:50 30oC (86.0oF) 42%
NE (0400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours