ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/08/2019 11:50 33oC (91.4oF) 35%
NE (0400)
6b (22kt)
24/08/2019 11:20 31oC (87.8oF) 42%
N (0100)
5b (18kt)
24/08/2019 10:50 31oC (87.8oF) 42%
N (0100)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
24/08/2019 10:20 31oC (87.8oF) 42%
NNE (0200)
6b (22kt)
24/08/2019 09:50 31oC (87.8oF) 42%
NNE (0200)
5b (20kt)
24/08/2019 08:50 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0200)
5b (18kt)
24/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0200)
5b (19kt)
24/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 44%
NNE (0200)
5b (19kt)
24/08/2019 07:20 30oC (86.0oF) 42%
N (0100)
5b (19kt)
24/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 44%
NNE (0200)
5b (18kt)
24/08/2019 06:20 28oC (82.4oF) 50%
NNE (0200)
4b (16kt)
24/08/2019 05:50 28oC (82.4oF) 47%
NNE (0200)
4b (15kt)
24/08/2019 05:20 28oC (82.4oF) 44%
N (0100)
4b (13kt)
24/08/2019 04:50 27oC (80.6oF) 47%
N (0100)
4b (12kt)
24/08/2019 04:20 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours