ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/05/2020 22:20 17oC (62.6oF) 67%
S (1800)
1b (2kt)
24/05/2020 21:50 18oC (64.4oF) 59%
S (1800)
1b (2kt)
24/05/2020 21:20 18oC (64.4oF) 59%
SW (2300)
2b (4kt)
24/05/2020 20:50 19oC (66.2oF) 55%
SW (2200)
1b (3kt)
24/05/2020 20:20 18oC (64.4oF) 59%
SW (2200)
1b (3kt)
24/05/2020 19:50 18oC (64.4oF) 59%
SW (2300)
1b (3kt)
24/05/2020 19:20 18oC (64.4oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
24/05/2020 18:50 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
2b (6kt)
24/05/2020 18:20 19oC (66.2oF) 51%
WSW (2400)
3b (8kt)
24/05/2020 17:50 19oC (66.2oF) 55%
SSW (2100)
3b (7kt)
24/05/2020 17:20 20oC (68.0oF) 48%
SW (2300)
3b (8kt)
24/05/2020 16:50 20oC (68.0oF) 45%
SSW (2100)
3b (7kt)
24/05/2020 16:20 21oC (69.8oF) 42%
SSW (2100)
4b (11kt)
24/05/2020 15:50 22oC (71.6oF) 37%
SSW (2100)
4b (11kt)
24/05/2020 15:20 22oC (71.6oF) 32%
SW (2200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours