ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 49%
ENE (0600)
3b (10kt)
16/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 52%
NE (0400)
4b (11kt)
16/10/2019 08:50 23oC (73.4oF) 60%
NE (0500)
3b (8kt)
16/10/2019 08:20 23oC (73.4oF) 60%
ENE (0700)
2b (6kt)
16/10/2019 07:50 22oC (71.6oF) 68%
ENE (0600)
3b (7kt)
16/10/2019 07:20 21oC (69.8oF) 72%
ENE (0600)
2b (6kt)
16/10/2019 06:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 06:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 05:50 14oC (57.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
16/10/2019 05:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
16/10/2019 04:50 13oC (55.4oF) 93%
NE (0500)
1b (2kt)
16/10/2019 04:20 14oC (57.2oF) 87%
NNW (3300)
2b (6kt)
16/10/2019 03:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
16/10/2019 02:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours