ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/06/2019 09:28 28oC (82.4oF) 50%
E (0800)
3b (8kt)
19/06/2019 09:25 28oC (82.4oF) 47%
E (0900)
3b (9kt)
19/06/2019 09:20 30oC (86.0oF) 42%
E (0900)
3b (10kt)
19/06/2019 09:13 30oC (86.0oF) 42%
E (1000)
3b (10kt)
19/06/2019 08:50 29oC (84.2oF) 44%
ENE (0700)
4b (11kt)
19/06/2019 08:20 29oC (84.2oF) 44%
ENE (0700)
3b (8kt)
19/06/2019 07:50 29oC (84.2oF) 44%
ENE (0700)
3b (8kt)
19/06/2019 07:20 29oC (84.2oF) 41%
ENE (0600)
3b (10kt)
19/06/2019 06:50 28oC (82.4oF) 44%
ENE (0700)
3b (8kt)
19/06/2019 06:20 29oC (84.2oF) 39%
ENE (0600)
2b (6kt)
19/06/2019 05:50 28oC (82.4oF) 41%
ENE (0700)
2b (4kt)
19/06/2019 05:20 28oC (82.4oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
19/06/2019 04:50 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
19/06/2019 04:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
19/06/2019 03:50 20oC (68.0oF) 63%
SSW (2100)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours