ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKY 231430Z 32005KT 9999 FEW020 24/12 Q1009 RMK FEW090 HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EDDB 240120Z 18003KT CAVOK 09/07 Q1016 NOSIG=