Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 / 0400 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 444

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 20-10-20/21 UTC
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1017 ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1016 ΣΤΙΣ 21/03 UTC. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1030
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 04 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 27.00 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 4
ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 6.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 3 Η 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3
Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6
Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η
6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η
6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ