ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGKY 251000Z 36005KT CAVOK 27/21 Q1009 RMK HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

EDDB 251750Z 14008KT 110V170 CAVOK 32/09 Q1020 NOSIG=