ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μια εφαρμογή που ενημερώνει, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο, για την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στην χώρα μας, δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Δημήτριο Ρηγόπουλο, διευθυντή της Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η παρουσίαση του Δείκτη Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV-index) γίνεται στο ευρύ κοινό με απλό και ταυτόχρονα σύγχρονο τρόπο, όπως απαιτεί η τεχνολογική εποχή που ζούμε και πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στο ύψιστο έργο της προληπτικής συμπεριφοράς όλων μας, με στόχο την προστασία της υγείας μας.

Η εφαρμογή που ονομάζεται UV-Shield, περιλαμβάνει τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη της Ελληνικής Επικράτειας, μέσω του οποίου γίνεται καθημερινή παρουσίαση όλο το χρόνο, του Δείκτη Υπεριώδους Ακτινοβολίας, με κατάλληλα χρώματα ενώ παράλληλα παρέχονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις και δίνονται οι ανάλογες οδηγίες.

Το πρόγραμμα της εφαρμογής που παρέχεται δωρεάν, δίνοντας στους χρήστες πλήθος πληροφοριών για τη σωστή προστασία τους, με επεξηγήσεις που ανανεώνονται με τακτική επικαιροποίηση. Αποτελεί μάλιστα μια προσφορά προς τον Έλληνα πολίτη και σύντομα και στους ξένους επισκέπτες της χώρας μας, για τη σωστή πρόληψη των βλαβών από τον ήλιο, τόσο των άμεσων όσο όμως, κυρίως των χρόνιων.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για i-phones: (https://apps.apple.com/us/app/uv-shield/id1518480824?ls=1)

και κινητά androids:(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifactortech.uvsafe).